SZIROM
Szieberth bert Művészetoktatás

Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
PÉCS - GYÁRVÁROS
fejlec

A Szieberth Róbert Általános Iskola építésének története

Szieberth Róbert felügyelő-igazgató felhívására a környező üzemek, gyárak részt vállaltak az építkezésben. Pénzzel, természetbeni hozzájárulással, munkaerővel segítették a két tanterem, bejáró és irodai helységből álló iskola felépítését. A terveket Pilch Andor készítette, a kivitelező "Hebenstreit Károly és Fia" vállalkozó cég.

Az ideiglenes épület a mai iskolaépület utcai főbejáratától nyugatra eső második tantermének és folyosórészének helyére esett. Ezen a helyen előzőleg homokbánya volt. A jó homokot kiemelték, az őstalajt megforgatták. Az épületet 3 méteres távolságban leépített pillérekre emelték, melyeket az alapozásnál ívekkel összeboltoztak. A téglagyárak homokot, meszet, téglát, cserepet adtak.

A Duna Gőzhajózási Társaság vállalta az egész 186 négyzetméter alapterületű tetőszerkezet elkészítését, melyhez a faanyagot is biztosította.

Az ideiglenes iskola bővítésére 1926-ban került sor. Az I. ütemben felépült a bejáró és az iskola keleti szárnya. Fölépült tehát a hat tantermes gyárvárosi iskola a Pécsváradi országútra néző homlokzatával az igazgatói és az altiszti lakás "L" alakban csatlakozott az iskolához. Kialakult előtere és mögötte a vasúti bevágásig terjedő udvar és iskolakert. Tetszetős kerítés szegélyezte.

Az épület homlokzatára beépítették Szieberth Róbert nevét ércbetűkkel. Az új épületben a munka 1927. szeptember elsején indult.

Az 1928-as évben a város elhatározta az iskolaépület újabb hat tanteremmel való bővítését. Homlokzata az ablakok szimmetrikus elhelyezésével részarányossá vált. Keskenyen futó ablakai hosszú sorát a főbejárat két oldalán nagy félköríves ablak zárta le.

Az iskola vízellátását házi berendezés szolgálta, az alagsorban kutat ástak.

1935 januárjában újabb bővítést határoznak el, amikor egy földszinti és egy emeleti tanterem építésével, az iskola, az óvoda, az óvónői lakás zárt egységet alkot. Így a ma álló 104,7 m hosszú, 10 m széles és 8 m magas főépület kilenc év alatt érte el végleges formáját. Ezt örökítette meg a nyugati falba erősített két évszám: 1928-1935.

Az iskolában a második világháború végéig zavartalanul folyt a tanítás. 1944 októberétől német, majd bolgár katonák voltak elszállásolva. A berendezés tönkrement.

1948 márciusában kezdődött a munka a földszint nyugati oldalán, ahol tornatermet alakítottak ki, majd 1949-ben az épület külső tatarozása történt meg, amelyet l968-ban követte nagyobb arányú belső átépítés. Az 1970-es években épült be az udvar egy része. 1976-ban adták át a zenetermet, majd a könyvtár épületrészét.

A nyolcvanas években tovább korszerűsödött az iskolaépület. A nyílászárók cseréje után kapott központi fűtést az épület, majd az elavult világítást váltotta fel újabb, minden igényt kielégítő felszerelés.

2000-ben az északi homlokzatot újították fel, amely ekkor kapta világosszürke színét.

2002 év folyamán elvégezték az épület teljes belső felújítását. Kicserélték a padlózatot, a falak fenyő lambéria borítást kaptak, a folyosók burkolatát is átrakták. Megerősítették a keleti szárny alapzatát.infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esza.jpg

oldalsav__logo__kip.png

oldalsav__tabla__pte_partnerintezmenyi.jpg

oldalsav__logo__vodafone_digitalis_iskola.jpg

oldalsav__logo__boldogiskola.png

oldalsav__logo__akkreditalt_kivalo_tehetsegpont.jpg

oldalsav__logo__okoiskola.jpg© Copyright 2010 Kollár Richárd - Minden jog fenntartva.

Oldaltérkép